Témata a dokumenty týkající se obytného souboru Hamonie


ODVOLÁNÍ

 Vzor Odvolání

Navzdory velkému počtu Námitek, které jsme jako vlastníci bytů v Harmonii podali proti stavebnímu řízení, bylo vydáno stavební povolení.
Pokud nechceme, aby nabylo právní moci a Skanska nám tu pod okny postavila parkoviště, je nutné se proti Stavebnímu povolení odvolat dříve, než nabyde právní moci. Tj. do pátku 23.3.

Advokátní kancelář Dohnal&Bernard vypracovala text Odvolání. Doktor Dohnal bude na základě plných mocí přímo zastupovat šest subjektů, které se k tomu přihlásily a to jsou: pan Janota, SVJ Melodická 1417, pan Čelikovský, pan Mlčoch, paní Procházková a manželé Šmilauerovi.

Zbytek se samozřejmě může odvolat individuálně a k tomu poskytla advokátní kacelář vzorový podklad, který můžete upravit a doplnit dle svého uvážení. Naleznete ho zde. Čas je do páteční půlnoci, 24.3.2017.

Dopis Skansky

ze dne 27.1.2017 Dopis - Informace k možnosti převodu komunikací na vlastníky

PETICE

 Informační text

 Text PETICE proti stavebním úpravám v komplexu Harmonie.

Petici může či lépe řečeno by měl podepsat každý, komu je záměr Skanské proti srsti. Doufám, že to jsou snad všichni obyvatelé Harmonie. Tedy nejen vlastníci a spoluvlastníci bytů, ale i nájemci jejich bytů a všichni zletilí příslušníci domácností vlastníků a nájemců.

Záměr Skansky - výrazná změna v příjezdových komunikacích
probíhající stavební řízení na obecním úřadě obsahuje následující plánované změny
   Záměr - rekonstrukce komunikací obytný soubor Harmonie

Oznámení o zahájení stavebního řízení
 Oznámení o zahájení stavebního řízení

K prohlížení dokumentů s Námitkami je nutno se přihlásit


© 2007-2019 SVJ Melodická 1380 webmaster  

Valid HTML 4.01 Transitional